MEVZUAT 

 

Ø  Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi


Ø  Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

ØSosyal Hizmet Uygulamaları Yönetmeliği