Akılcı İlaç Kurulu

Yönetim Temsilcisi 

Hekim

Eczacı

Antibiyotik Kurulu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 

Hastane Eczanesi Mesul Müdürü 

Bebek Dostu Hastane Komisyonu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Ebe –Hemşire

Bebek Odası Hemşiresi 

Beyaz Kod Ekibi

Tıbbi Temsilci 

İdari Temsilci 

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi

Pratisyen Hekim

Güvenlik Amiri 

Bilgi Güvenliği Ekibi

Başhekim 

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

Bilgi İşlem Müdürü

Kalite Direktörü 

Bina Tur Ekibi

Tıbbi Temsilci

İdari Temsilci

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

Kalite Direktörü

Teknik Servis Sorumlusu 

Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Komisyonu

Başhekim Yardımcısı

Kalite Direktörü 

Çalışan Güvenliği Komitesi Temsilcisi 

 Çalışan Güvenliği Komitesi

 Tıbbi Temsilci

 İdari Temsilci 

 Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

 Kalite Direktörü 

 Acil Hekimi 

 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 

 Anestezi teknisyeni 

 Güvenlik Amiri 

 Laboratuvar teknisyeni 

 Radyoloji teknisyeni 

 Laboratuvar – Bölüm Kalite Sorm.

 Acil Hemşire – Bölüm Kalite Sorm.

 Eğitim Komitesi

 Tıbbi Temsilci 

 İdari Temsilci 

 Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

 Kalite Direktörü 

 Acil Hekimi 

 Eğitim Hemşiresi 

 Hemşire 

 Acil Bölüm Kalite Sorumlusu 

 Laboratuvar Bölüm Kalite Sorum.

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 BAŞKAN

 ENFEKSİYON HAST. VE MİK. UZM. 

 ÜYELER

 BAŞHEKİM 

 HASTANE MÜDÜRÜ

 İÇ HASTALIKLARI UZMANI 

 GENEL CERRAHİ UZMANI 

 ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI

 ANESTEZİ VE REANİMASYON UZM. 

 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 

 ECZANE SORUMLUSU 

 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ 

 MERKEZİ STERLİZASYON ÜNİ. SORM

 LABORATUVAR TEMSİLCİSİ 

 Güvenlik Raporlama Bildirim Sistemi Ekibi

Tıbbi Temsilci 

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Birimi Sekreteri 

 Hasta Güvenliği Komitesi

 Tıbbi Temsilci 

 İdari Temsilci 

 Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

 Kalite Direktörü

 Anestezi Hekimi

 Dahiliye Hekimi 

 Genel Cerrahi Uzmanı 

 Laboratuvar Sorumlu Hekimi 

 Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu 

 Eczacı

 Hemşire 

 Acil Bölüm Kalite Sorumlusu

 Laboratuvar Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Hasta-Çalışan Memnuniyet Anketlerini Değerlendirme ve Hasta- Yakınlarının görüşlerini Değerlendirme Komisyonu

Başhekim yardımcısı 

Kalite Direktörü

Hasta Hakları Temsilcisi 

İzin Kurulu Komitesi

İşveren Vekili 

Çalışan Temsilcisi 

Çalışan Temsilcisi 

Kalite Komitesi

İdari Temsilci

Tıbbi Temsilci 

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu 

Kalite Direktörü 

Eğitim Hemşiresi 

Muhasebe Müdürü 

Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu

Sekreter 

Acil Bölüm Kalite Sorumlusu 

Laboratuvar Bölüm Kalite Sorumlusu 

Kan Transfüzyon Komitesi

Tıbbi Temsilci

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

İç Hastalıkları Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Pediatri Uzmanı

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik. Uzmanı 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 

Yoğun Bakım Sağlık Personeli 

Servis Hemşiresi 

Kan Transfüzyon Sorumlu Personeli

Laboratuvar Sekreteri 

Mavi Kod Ekibi

GÜNDÜZ MAVİ KOD EKİBİ

Tıbbi Temsilci: Anestezi Hekimi 

 1. İdari Temsilci: Acil Hekimi

 2. Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi

 3. Hekim (Kardiyoloji, Dahiliye)

 4. Hemşire/ Sağlık Memuru

 5. Elektrik Teknisyeni

 6. Kat Görevlisi

GECE MAVİ KOD EKİBİ

Tıbbi Temsilci: Anestezi Hekimi 

  1. İdari Temsilci: Gece Amiri

  2. Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi: Acil Hemşiresi

  3. Hekim : Acil Hekimi

  4. Hemşire/ Sağlık Memuru

  5. Elektrik Teknisyeni

  6. Kat Görevlisi

Nütrisyon Destek Ekibi

Dahiliye Uzmanı

Diyetisyen

Fizyoterapist 

Nütrisyon Hemşiresi 

Nütrisyon Bakım Personeli 

Pembe Kod Ekibi

Tıbbi Temsilci

İdari Temsilci 

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi

Pratisyen Hekim

Pediatri Hemşiresi 

Güvenlik Amiri 

Teknik Servis Eleman

Şikayet ve Önerilerini Değerlendirme Komisyonu

Başhekim yardımcısı 

Kalite Direktörü 

Hasta Hakları Temsilcisi 

Tesis Güvenliği Komitesi

Tıbbi Temsilci 

İdari Temsilci 

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi

Kalite Direktörü 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu 

Tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu

Teknik servis sorumlusu 

Güvenlik Amiri 

Hemşire

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu 

Laboratuvar Bölüm Kalite Sorumlusu

 

Tıbbi cihaz sorumlu ekibi

 

Tıbbi Temsilci 

 

Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi 

 

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

 

Teknisyen

 

Tıbbi Etik Kurulu Komitesi

 

Başkan 

 

Başkan Yardımcısı 

 

Üye 

 

Üye 

 

Üye

 

Üye 

 

Tıbbi Laboratuvar Testlerinin Kullanımına Yönelik Etkinlik Ve Verimlilik Komisyonu

 

Başkan 

 

Üye 

 

Üye 

 

Üye 

 

Üye

 

Üye 

 

Üye

 

Üye

 

Üye