Formu Doldurun, Biz Sizi Arayalım

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Sağlıklı bir toplum yapısının sağlıklı doğan bebekler ve sağlıklı annelerden oluştuğuna inanan hastanemiz, bunun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için tıbbın tüm olanaklarını kullanmaktadır.

Deneyimli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve tam donanımlı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile koordine çalışan doğum departmanında normal ve riskli gebelikler takip edilmektedir.

Hastanemiz kadın sağlığı hastalıkları doğum polikliniği ve servisinde aşağıdaki hizmetler konusunda deneyimli operatör doktorlarımız ve yardımcı sağlık personeli tarafından 24 saat başarılı bir şekilde hizmet verilmektedir.

 

Gebelik takibi ve izlemi(İkili test, Üçlü test, Gebelik doppleri, 2. Düzey ultrasonografisi, Gizli şeker araştırması, Çoğul gebelik takibi, Anomali taraması)

Kadın hastalıkları tanı ve tedavisi(mantar enfeksiyonu, vajinit, pelvik influmatuar hastalığı, servisit, yara tedavisi, krioterapi)

İnfertilite tedavisi(Kısırlık tedavisi)

Kanser taraması, teşhis ve tedavisi

Tanı amaçlı ve tıbbi endikasyonlu küretaj

Normal ve ağrısız doğum, sezeryan

Myom, over kisti, histerektomi(abdominal, vajinal) üriner inkontinans ameliyatları,

İnkontinans cerrahisi(sistosel ve rektosel operasyonları, uterin prolapsus)

Menopoz takip ve tedavisi

 

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Bünyesinde bulunan 12 küvöz, 12 monitör, 7 solunum cihazı(vantilatör), kan gazı gibi teknolojik cihazları barındıran yeni doğan yoğun bakım ünitesinde, tecrübeli yardımcı sağlık personeli ve deneyimli uzman doktorlarıyla yeni doğan hastalıkları, prematüreliğe bağlı hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda hizmet vermektedir.

 

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım çağdaş tıbbın en son gelişmelerinin kullanıldığı, tıbbın birçok branşını ilgilendiren bir ünitedir. Bu ünitelerin verdikleri ekip çalışması bu konuda eğitim görmüş uzman doktor, hemşire, sağlık memuru, fizyoterapist ve teknisyenler ile sağlanmaktadır. Yoğun bakım, kısmen veya tamamen fonksiyonunu kaybetmiş olan organ veya organ sistemlerinin fonksiyonlarını geri kazanıncaya kadar yerlerinin geçici olarak doldurulması ve hastalığı oluşturan temel nedenlerin tedavi edilebilmesi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Bu kritik hastaların bakım ve tedavisi her türlü hastaya hizmet verebilen çok yönlü ünitelerde 24 saat kesintisiz yapılmaktadır.

 

Yoğun bakımda gözetim ve tedaviye ihtiyaç duyulan hastalık grupları aşağıda sıralanmıştır:

Solunum yetmezlikleri

Kardio vasküler sistem yetmezlikleri(kalp yetmezliği, kalp krizi)

Akut metabolizma bozuklukları

Politravmalar

Yanıklar

Ağır Gastrointertinal kanamalar

Doğum sonu komplikasyonları

Ağır kanama-pıhtılaşma bozuklukları

Su-elektrolit-asit-baz dengesi bozuklukları

Zehirlenmeler

Gebelik toksemisi-eklampsi vb

Ameliyat sonrası organ yetmezlikleri ve komplikasyonları

 

Yoğun bakım ünitemiz 14 yataklı olup erişkin ve çocuklara hizmet vermekte, her yatak başında full monitorizasyon yapabilen alet ve solunum cihazları bulunmaktadır.

Cerrahi, dahili branşlar ve çocuk hekimlerinin desteklediği yoğun bakımda gece gündüz reanimasyon uzmanları, deneyimli hemşireler ve yardımcı personeller kesintisiz hizmet yapmaktadır.