HASTA HAKLARI

1.HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA

Sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

2. EŞİTLİK İÇİNDEN HİZMETE ULAŞMA

Din, dil, ırk, mezhep,cinsiyet,siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet almak.

3.BİLGİLENDİRİLME

Her türlü hizmet ve imaknın neler olduğunu öğrenme.

4.KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME

Sağlık kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

5.PERSONELİ TANIMA,SEÇME VE DEĞİŞTİRME

Sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini ve görev ünvanlarını öğrenmek, seçmek ve değiştirmek.

6.BİLGİ İSTEME

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olaral istemek.

7.MAHREMİYET

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almak.

8.RIZA VE İZİN

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmak.

9.REDDETME VE DURDURMA

Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemek.

10.GÜVENLİK

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak.

11.DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmek.

12.SAYGINLIK GÖRME

Saygı, itina ve imtimam gösterilerek güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almak.

13.RAHATLIK

Her türlü hijyenik sartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş ve ortamda sağlık hizmeti almak.

14.ZİYARET

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmek.

15.REFAKATÇİ BULUNDURMA

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmak.

16.MÜRACAAT,ŞİKAYET VE DAVA HAKKI

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmak.

17.SÜREKLİ HİZMET

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmak.