Yeni Doğan Yoğun Bakım

 

Erken doğan bebeklerin, solunum sıkıntısı olan bebeklerin ve herhangi bir sebeple solunum yetmezliğine giren büyük çocuklar gibi hastaların tedavi edildiği yoğun bakım servisimiz, bölgemizdeki önemli bir açığı kapatmaktadır.        

Hayati fonksiyonları yaşamını tehlikeye sokacak kadar bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Bozulmuş fonksiyonlar bazen tek, bazende birden fazla organ veya sistemi ilgilendirebilir. Etkilenen organ ve sistem sayısı arttıkça hastalığında şiddeti de artmaktadır. Yoğun  bakım üniteleri kritik hastalırın günün 24 saati devamlı bu konunun uzmanı olan doktor ve hemşireler tarafından izlendiği, başta yapay solunum cihazı olmak üzere bir çok cihazın kullanıldığı servislerdir. Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2019