Yeni Doğan Yoğun Bakım

 

Erken doğan bebeklerin, solunum sıkıntısı olan bebeklerin ve herhangi bir sebeple solunum yetmezliğine giren büyük çocuklar gibi hastaların tedavi edildiği yoğun bakım servisimiz, bölgemizdeki önemli bir açığı kapatmaktadır.        

Hayati fonksiyonları yaşamını tehlikeye sokacak kadar bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. Bozulmuş fonksiyonlar bazen tek, bazende birden fazla organ veya sistemi ilgilendirebilir. Etkilenen organ ve sistem sayısı arttıkça hastalığında şiddeti de artmaktadır. Yoğun  bakım üniteleri kritik hastalırın günün 24 saati devamlı bu konunun uzmanı olan doktor ve hemşireler tarafından izlendiği, başta yapay solunum cihazı olmak üzere bir çok cihazın kullanıldığı servislerdir.

Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilmesi gereken hastalar

  1. Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar,
  2. Hayati fonksiyonları bozan yada bozması beklenen her türlü zehirlenmeler,
  3. Genel vücut travması (kafa, göğüs, karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar
  4. Sinir sistemi hastalığı olan hastalar (Myastenia Gravis, Guillian Barre, ALS gibi)
  5. Ani kalp ve solunum durmaları
  6. Akut solunum yetersizlikleri, (Akciğer travması, akciğer ödemi)
  7. Kronik solunum yetersizlikleri (KOAH)
  8. Gebelik zehirlenmeleri
  9. Ağır tetanoz
  10. Ağır metabolik bozukluklar ve Asit – Baz dengesizlikleri,


 Son Güncelleme Tarihi: 03.04.2018