Nöroloji

Giriş

Nöroloji sinir sistemi ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır.

Hangi şikayetlerle nörolojiye başvurulmalıdır;

            - Baş ağrısı

            - Baş dönmesi

            - Görme bozuklukları (çift görme,bulanık görme, görme kaybı)

            - Kol ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, titreme.

            - Hafıza bozuklukları

            - Bilinç kaybı, bayılma

            - İstemsiz hareketler, yürüyüş bozuklukları, denge kaybı.

Nöroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir;

1- Beyin Damar Hastalıkları (Felçler)

2- Kas ve Nöromuskuler bileşke hastalıkları (M.Gravis, Miyopatiler)

3- Hareket Bozuklukları (Parkinson Hastalığı, Harytryten Koresi.)

4- Epilepsi

5- Baş Ağrısı

6- Demans (Alzheimer ve Demansla seyreden hastalıklar )

7- Nöro-Onkoloji (Beyin Tümörleri)

8- Merkezi Sinir Sisteminin Miyelin Hastalıkları ( Multipl Skleroz)

9- Periferik Sinir Hastalıkları (Polinoropati, Karpal Tunel)

10- Otonom Sinir Sistemi Sendromu ve Hastalıkları

ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER

EEG (Elektroensefalografi) : Geniş bir nöron grubunun Spontan Elektriksel aktivitesindeki dalgalanmalar yüzeyden kaydedilir. Bu yöntem beynin yapısal özelliklerinden çok fonksiyonel durumunu yansıtır.

EEG Epilepsi tanısında ve Epileptik hastaların takibinde klinik bulguları izleyen en önemli inceleme yöntemidir.

EEG'nin Kaydedilmesi;

EEG tamamen ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir.

Rutin bir EEG çekimi yaklaşık 30 dk. Sürer.

Hastanın çekim öncesinde saçlarını temiz ve karnının tok olması getekmektedir.

EMG (Elektromiyografi) : Vücudumuzdaki Sinir ve Kasların elektriksel yöntemlerle incelendiği bir tetkiktir. Sinir iletim çalışması ve iğne EMG'sinden oluşur.

Sinir iletim çalışmalarında incelenen sinirlere düşük voltajlı elektrik akımı verilerek sinir ileti hızı ve sinirin amplitüdü ölçülür.

İğne EMG'si kaslardan iğne elektrod yoluyla kayıtlamaya dayanan bir inceleme yöntemidir. 

  • –      Sinir Yaralanmaları
  • –      Sinir Sıkışmaları
  • –      Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (Şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi)
  • –      Kas Hastalıklarının teşhisi
  • –      Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

 İncelemeye Gelirken:

  • –      Hastaların tok karnına
  • –      Rahat bir giysi ile gelmeleri uygun olur.
  • –      Kalp pili taşıyan hastaların hekimi uyarması önerilir.

Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçları almasında sakınca yoktur. Ancak özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir. Bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarılar önceden yapılır.

Çekim süresi hastalığa göre değişir. Bir Stenalarda olmasa da 30dk - 2 saat arası sürebilir. Çekimde hastanın kooperasyonu önemli olduğundan çekim süresinin uzamaması için hastanın doktora yardımcı olması ve uyum sağlaması önemlidir.


ÇOCUKLARDA EEG


EEG, beyin elektrik dalgalarının değerlendirilmesi için kullanılan bir testtir.

Elektrot denilen kablolarla kafa üzerindeki çok sayıda

noktadan kayıt alınır. Kalp elektrosuna (EKG) benzetilebilir.

Çok daha düşük voltajdaki akımların kaydı yapılmaya

çalışıldığından teknik olarak daha itina gerektiren ve genelde

daha uzun kayıt yapılan bir işlemdir.


EEG Kullanımları

...

• Epilepsi (sara) tanı ve takibinde yanlış elektrik dalgalanmalarının tespiti
• Beynin yaşa uygun olgunlaşmasının değerlendirilmesi
• Psikiyatrik bazı değerlendirmeler, ilaç seçimleri
• Koma, metabolik bozukluklar, ensefalit gibi beyin iltihaplanmalarının takibi

Epilepsi için EEG Nasıl Yapılmalıdır?

Birçok epilepsi türünde bulgular uykulu ve uyku dönemlerinde belirginleştiğinden standart EEG’de uyku ve uyanıklık dönemlerinin kaydedilebilmelidir.

Çocuk EEG’sinin farkları nedir?

Çocuklarda EEG testi iki aşamada erişkinden farklı itina gerektirir. Teknik olarak testin yapılması çocuğun uyum eksikliği dolayısıyla sorunludur. Testin değerlendirilmesi de çocukluk çağına ait olgunlaşma ve artefaktların tanınmasını gerektirir. Dolayısıyla çocuklarda EEG, hem çocuklarla çalışmış bir EEG teknisyeni ve yorumu yapacak bir çocuk nöroloğuna gerek gösterir. EEG testinin sadece uykuda ve aşırı filtrelemelerle yapılması klasik problemlerdir. Ayrıca bazı bulguların epilepsi lehine yorumlanması da sıklıkla düzeltme gerektiren durumlardır.


Detaylı bilgi veya randevu almak için ana menüden veya alt menüden 'İLETİŞİM' i tıklayarak iletişim formunu doldurun biz sizi arayalım.


Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2018

 

 


Doç. Dr. Nimet DÖRTCAN

Doç. Dr. Nimet DÖRTCAN