İç Hastalıkları


Giriş

Tıbbın ana branşı olan İç Hastalıkları ,sık görülen rahatsızlıkların en çok tedavisinin yapıldığı görüldüğü bilim dalı olduğu gibi teşhisi zor hastalıklarında çözümlendiği ve tedavilerin yapıldığı sağlık merkezlerinin de en yoğun bölümlerindendir.

İç Hastalıkları bölümü kapsamlı araştırmayı gerektiren hastalıkların yanında,çağın giderek artan sistemik hastalıklarına yönelik devamlı kendini geliştiren  ve yenileyen, hastaların teşhis ve tedavisini en hızlı ve güvenilir şekilde sağlamayı amaçlayan prensiplerle çalışmaktadır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI;

Enfeksiyon Hastalıkları ;

       - Solunum Yolu Enfeksiyonları
       - Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
       - İdrar Yolu Enfeksiyonları
       - Viral Hepatitler.

Gastrointestinal Hastalıkları;İshaller,Gastritler,Ülserlerin teşhis ve tedavisi , Helicobacter Pylori enfeksiyonlarının teşhis ve tedavileri,Sindirim siteminin premalign ve malign hastalıkları ile bağırsak hastalıkları teşhis ve tedavileri,Karaciğer ve Safra yollarının hastalıklarına yönelik teşhis ve tedavisi .

Romatolojik Hastalıkları;

       - Romatoid Artrit
       - Akut Eklem Romatizması
       - Kollojen Doku Hastalıkları
       - Vaskülopatiler
       - Ailesel Akdeniz Ateşi
       - Romatolojik testler tanıları  ve takipleri.

Endokrin Ve Metobolik Hastalıklar;Şeker Hastalığı tanısı ve tedavisi,Tiroid Hastalıkları teşhisi ve tedavisi,Sürrenal hastalıkların teşhis ve tedavisi,Dislipidemiler ile diğer metobolik hastalıkların teşhisi ve takibi,Obezite ve metobolik değerlendirme (TANİTA izlemi) tetkikleri.

Böbrek Hastalıkları ;Primer veya sistemik hastalıklara bağlı nefrit ve nefropatiler , Böbrek ve üriner sistemin diğer enfeksiyonları,Akut ve Kronik böbrek yetmezlikleri.

Hipertansiyon Ve Kalp Hastalıkları;Toplumda çok sık görülen hipertansiyonu teşhisi,takibi ve tedavisi ,Holter takipleri ile en ideal tedavilerinin sağlanması,Koroner Kalp Hastalıklarının ve Kalp Yetmezliklerinin teşhisleri ve Kardiyoloji bölümleri ile koordineli bir şekilde tedavilerinin sürdürülmesi.

Bölümümüzde ayrıca hastalıkların teşhisine ve tedavisine yönelik perkütan girişimsel işlemler ,biyopsiler ve tedaviye yönelik exploratif müdahaleler yapılmaktadır.

 Son Güncelleme Tarihi: 02.04.2018

 


Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe

Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe

Uzm.Dr. Osman ARIKAN

Uzm.Dr. Osman ARIKAN

Uzm.Dr. Alper DAŞKIN

Uzm.Dr. Alper DAŞKIN