Göğüs Hastalıkları

 

Kronik Bronşit / KOAH

Göğüs Hastalıkları; ağız- burundan akciğerlere kadar solunumu yapan ve solunuma katkıda bulunan tüm doku ve organların hastalıklarının oluş mekanizmalarını, onların teşhis ve tedavisini inceleyen bilim dalıdır. Göğüs hastalıklarının ilgi alanına giren başlıca hastalıkları şu şekilde sınıflamak mümkündür.

       1. Enfeksiyon hastalıkları
              - Tüberküloz (verem)
              - Toplum kökenli pnömoni (zatüre), bronşit, bronşiyolit,
              - Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları,
              - Mantar enfeksiyonları,
              - Hastane kökenli pnömoni (zatüre) ve immün sistemi baskılanmış hastalarda pnömoni
              - Kist hidatik

       2. Alerjik Solunum yolu hastalıkları

       3. Hava yolu hastalıkları
              - KOAH (kronik bronşit, amfizem, küçük hava yolu hastalığı)
              - Bronşektazi
              - Astım

       4. Akciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri
              - Akciğer Kanserleri
              - Soliter Puılmoner Nodül

       5. Akciğer zarı (plevra) hastalıkları
              - Plöreziler
              - Mezetelyoma

       6. Göğüs duvarı, mediasten ve diafragma hastalıkları

       7. Diffüz (yaygın) akciğer hastalıkları
              - Çevresel akciğer hastalıkları
              - Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları
              - Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları
              - Akciğerin kollogen, vasküler, otoimmun hastalıkları
              - İlaçlara bağlı akciğer hastalıkları

       8. Uykuya bağlı solunum bozuklukları
              - Obstruktif sleep apne (OSA=Uykuda solunum durması hastalığı)
              - Horlama
              - Huzursuz bacak sendromu

       9. Solunum Yetmezlikleri
              - Akut Solunum yetmezliği
              - Kronik solunum yetmezliği

       10. Akciğer embolisi
              - Pulmoner tromboembolizm
              - Akciğer yağ embolisi

Tüm bu hastalıkların insanlarda oluşturdukları başlıca şikayetler ise öksürük, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı solunum dur. Bunun yanında ateş, üşüme, titreme, terleme, yaygın ağrı, halsizlik, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, horlama gibi diğer sistemleri de ilgilendiren belirtilerde sonlum hastalıklarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.


Solunum hastalıklarının teşhisinde kan tetkikleri ve klasik röntgen grafilerinin yanında bazı tanı yöntemleri de kullanılmaktadır. Bunlardan hastanemizde yapılmakta olan başlıca tetkikler;

       1. Solunum Fonksiyon testleri
       2. Alerjik deri testleri
       3. Bronkoskopi
       4. Torasentez ve Plevra biyopsisi
       5. Transtorasik iğne biyopsileri
       6. Uyku laboratuarı
       7. Ppd

 

 


Uzm.Dr. Nazmi DEMİRTAŞ

Uzm.Dr. Nazmi DEMİRTAŞ